DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

ZESPÓŁ

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

 • JOANNA KWIATKOWSKA-ŁUKASZEK

  PSYCHOTERAPEUTA GESTALT W PROCESIE CERTYFIKACJI, PSYCHOLOG, COACH I TRENER, FACYLITATOR W PROCESIE ACTION LEARNING

  (tel. 784-095-344)

  POZNAJ MNIE
  • Jestem założycielką "KOLORÓW"i bardzo miło mi Cię tu gościć :). Ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie, na którą składało się 4-letnie całościowe szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii. Instytut posiada akredytację European Assocaction of Gestalt Therapy (EAGT). Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam również szkołę trenerów biznesu AMT, Podyplomowe Studia Coachingu WSB, kurs "Coaching oparty na potrzebach" certyfikowany przez ICF, Studium Pedagogiczne UJ, studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna" oraz wiele pomniejszych kursów i treningów z zakresu psychologii i psychoterapii. Metody Action Learning uczyłam się w ramach inicjatywy Praktyka Action Learning, którą następnie z ramienia GT Mentor, prowadziłam. Już ponad 14 lat zawodowo wspieram ludzi w ich rozwoju.
  • Zapraszam Cię, jeśli: Relacje z ludźmi sprawiają Ci trudność, doświadczasz kryzysu w związku, masz poczucie stania w miejscu, przeżywasz trudności wychowawcze, masz problemy zawodowe, odczuwasz przemęczenie i obniżony nastrój, masz poczucie, że wszystko wymyka Ci się spod kontroli, chcesz wzmocnić poczucie własnej wartości, potrzebujesz zmiany, chcesz zrealizować cel

  OFERUJĘ WSPARCIE TOBIE I TWOIM DORASTAJĄCYM DZIECIOM:
  • Konsultacje psychologiczne – 170 zł – 50 minut (pierwsza wizyta - 200 złotych)
  • Psychoterapię – 170 zł – 50 minut
  • Konsultacje dla par – 250 zł - 75 minut

  Prowadzę sesję zarówno online jak i w gabinecie. Zapraszam Cię do kontaktu: 784-095-344

  Joanna Kwiatkowska-Łukaszek - ZnanyLekarz.pl

   


  ZAMKNIJ
 • AGNIESZKA MAJEWSKA

  PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

  (tel. 606-320-242)

  POZNAJ MNIE
  • Ukończyłam psychologię, a także studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Wczesną Interwencję - Pomoc dziecku i rodzinie. Dodatkowo uczestniczyłam w wielu kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach uzupełniających moją wiedzę w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Doświadczenie zdobywałam pracując w Zespole Szkół Oświatowych nr 1 w Staszowie oraz w Przedszkolach w Solcu i Potoku, a także w placówkach służby zdrowia.
  • Obecnie zawodowo związana jestem z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Staszowie. Zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wspieram rodziców w ich kompetencjach wychowawczych w ramach spotkań terapeutycznych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową (Trening Umiejętności Społecznych), a także spotkania o charakterze psychoedukacyjnym. Na co dzień pracuje z dziećmi wykorzystując różnorodne podejście do terapii. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z dziećmi typowo rozwijającymi się, ale prezentującymi trudności wychowawcze, w relacjach z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. W przyszłości planuje zostać terapeutą poznawczo-behawioralnym.
  • Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci – Tosi i Tymka. W wolnym czasie staram się podtrzymywać kontakty towarzyskie oraz spędzać wspólnie czas z rodziną.
  • OFERUJĘ:
   •Konsultacje psychologiczne / wywiad z rodzicem – 50min/ 100 zł
   • Konsultacje pod kątem problemów psychologicznych/ emocjonalnych- 50 min/100 zł
   • Konsultacje pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera) – 60 min/100 zł
   • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem – 50 min/ 90 zł
   • Zajęcia ogólnorozwojowe z dzieckiem – 50min/90 zł
   • Wizyta domowa w promieniu 20 km – 50 min/140 zł


  ZAMKNIJ
 • KAROLINA WĄSIK-KIERYS

  PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, OLIGOFRENOPEDAGOG, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH, SPECJALISTA W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM, TERAPEUTA EEG - BIOFEEDBACK

  (tel. 509-382-817)

  POZNAJ MNIE
  • Ukończyłam psychologię, oligofrenopedagogikę, kurs specjalizacyjny z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, a także studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem.
   Jestem trenerem umiejętności społecznych i psychospołecznych oraz trenerem EEG- Biofeedback. Brałam udział w licznych szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach pogłębiających wiedzę dotyczącą problemów rozwojowych i wychowawczych.
  • Podstawą mojej pracy jest kilkuletnie doświadczenie w edukacji i terapii poparte szeroką wiedzą teoretyczną.
   Posługuję się różnymi metodami pracy, elastycznie łącząc podejścia i style.
  • Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży z zaburzeniami:
   - depresyjnymi;
   - lękowymi;
   - spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera;
   - ODD (zab. opozycyjno - buntowniczymi);
   - CD (zab. zachowania);
   - ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej);
   - problemami moczenia oraz zaparciami nawykowymi;
   - tikami;
   - mutyzmem;
   - trudnościami szkolnymi.
  • Regularnie superwizuję swoją pracę u certyfikowanej superwizorki z wieloletnim doświadczeniem.

  OFERUJĘ:
  • Konsultacje psychologiczne – 50 min/ 100 zł
  • Konsultacje pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera) – 50 min/100 zł
  • Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne z dzieckiem – 50min/100 zł
  • Konsultacja + pierwsze badanie diagnostyczne EEG Biofeedback (60 min) – 100 zł
  • Trening Biofeedback (50 min) – 100zł

  Zapraszam Cię do kontaktu: 509-382-817


  ZAMKNIJ
 • BEATA MACHOWSKA-CHUCHAŁA

  PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY, DORADCA ZAWODOWY, CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ. 

  (tel. 796-988-123)

  POZNAJ MNIE
  • Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny oraz psycholog w centrum pomocy rodzinie. Działam w nurcie poznawczo-behawioralnym, który dobrze sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Szczególnie bliskie jest mi leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych.

  OFERUJĘ:

  • Sesja terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 120 zł
  • Psychoterapia par - 150 zł
  • Standardowa sesja trwa 50 minut. Sesje dla dzieci do 12 roku życia – 40 minut.

  ZAMKNIJ
 • OLGA BRZOSTOWICZ

  PEDAGOG I OLIGOFRENOPEDAGOG, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, SPECJALISTA W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM

  (tel. 725 978 189)

  POZNAJ MNIE
  • Jestem magistrem pedagogiki oraz trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz diagnozy, edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapii ręki i wspierania rozwoju motorycznego dziecka. Kursy, które ukończyłam to: „Terapia behawioralna i edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwoju”, „SKOGN- Komunikowanie się osób głuchoniewidomych”, „Zastosowanie AAC u dziecka z autyzmem”. Brałam także udział w wielu szkoleniach i konferencjach pogłębiających moją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.
  • Posiadam 7-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, obejmujące prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.

  OFERUJĘ:

  • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • zajęcia z zakresu terapii ręki,
  • terapię pedagogiczną- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
  • trening umiejętności społecznych,
  • zajęcia terapeutyczne/ rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością,
  • zajęcia terapeutyczne/ rewalidacyjne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

  Zajęcia trwają 50 minut i kosztują 70 złotych.

  Zapraszam do kontaktu :)


  ZAMKNIJ
 • AGNIESZKA ŁACEK

  NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG I OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM

  (tel. 509 510 023)

  POZNAJ MNIE
  • Jestem magistrem pedagogiki specjalnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii a także studia o kierunku edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Obecnie jestem w trakcie trzy semestralnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy, terapii, wsparcia i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach  podnoszących moje kwalifikacje zawodowe. Staram się na bieżąco uzupełniać wiedzę, szukać nowych rozwiązań, dokonywać ewaluacji swoich działań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, webinarach, studiowanie fachowej literatury a także efektywną współpracę i wymianę doświadczeń z innymi terapeutami.

   

  • Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 5- letnie w charakterze logopedy. Prowadzę terapię logopedyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym a także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

   

  OFERUJĘ:

  • Konsultacja  logopedyczna/neurologopedyczna- 60 min./110 zł
  • Terapia wad wymowy, terapia zaburzeń mowy i komunikacji-50 min. /90 zł

  ZAMKNIJ
 • WIERZYMY

  że każdy człowiek ma w sobie wiele kolorów, tworzących niepowtarzalną mozaikę cech, potrzeb, przeżyć, doświaczeń. Ta kolorowa różnorodność sprawia, iż wszyscy mamy do zaoferowania światu coś ważnego i ciekawego.

  Wspieranie indywidualizmu klientów, pomoc w odkrywaniu potencjału obecnego w każdym z nich, akceptowanie różnic i czerpanie z nich tego, co najlepsze jest naszą MISJĄ.

  LOGO

  Różnobarwny motyl, będący logiem „KOLORÓW” jest symbolem delikatności, lekkości, zmiany i wolności wyboru. Motyl to również dążenie do światła. Staramy się, aby te wszystkie wartości, obecne były w naszej pracy.

  Różnobarwny motyl, będący logiem „KOLORÓW” jest symbolem delikatności, lekkości, zmiany i wolności wyboru. Motyl to również dążenie do światła. Staramy się, aby te wszystkie wartości, obecne były w naszej pracy.

 • WIERZYMY

  że każdy człowiek ma w sobie wiele kolorów, tworzących niepowtarzalną mozaikę cech, potrzeb, przeżyć, doświaczeń. Ta kolorowa różnorodność sprawia, iż wszyscy mamy do zaoferowania światu coś ważnego i ciekawego.

  Wspieranie indywidualizmu klientów, pomoc w odkrywaniu potencjału obecnego w każdym z nich, akceptowanie różnic i czerpanie z nich tego, co najlepsze jest naszą MISJĄ.

 • LOGO

  Różnobarwny motyl, będący logiem „KOLORÓW” jest symbolem delikatności, lekkości, zmiany i wolności wyboru. Motyl to również dążenie do światła. Staramy się, aby te wszystkie wartości, obecne były w naszej pracy.

 • CENIMY

  Indywidualizm i różnorodność, dlatego realizowane przez nas wsparcie jest dopasowane do potrzeb każdego klienta.

 • LOGO

  Różnobarwny motyl, będący logiem „KOLORÓW” jest symbolem delikatności, lekkości, zmiany i wolności wyboru. Motyl to również dążenie do światła. Staramy się, aby te wszystkie wartości, obecne były w naszej pracy.

 • CIĄGŁY ROZWÓJ

  Rozwój to także nasz styl życia. Nieustannie podnosimy swoje kompetencje, by świadczyć usługi najwyższej jakości.

 • NAJNOWSZA WIEDZA

  Wykorzystujemy najnowszą wiedzę na temat wspierania w rozwoju dzieci i osób dorosłych

 • ZRÓŻNICOWANE METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

  Czerpiemy z różnych nurtów, wykorzystujemy zróżnicowane metody pracy uwzględniając indywidualizm małych i dorosłych klientów

 • <
 • >

KONTAKT


kolory@kolory.biz

Adres Gabinetu Psychologicznego:

ul. Królowej Jadwigi 4/8

28-230 Połaniec

 

Kontakt do specjalistów:

Agnieszka Majewska - 606 320 242

Beata Machowska-Chuchała - 796 988 123

Joanna Kwiatkowska-Łukaszek - 784 095 344

Karolina Wąsik-Kierys - 509 382 817

  
id: root-home
Array
(
  [id] => 
  [lang] => 
  [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=
v8=
v9=
)
id: root-home
Array
(
  [id] => 
  [lang] => 
  [deb] => ---------
v1=
v2=
v3=
v4=
v5=
v6=
v7=
v8=
v9=
)